What the heck is Co-Marketing?

Mitä co-marketing on ja miten sinä voit hyötyä siitä?

Co-marketing on markkinointia, jossa kumppaniosapuolet, kaksi tai useampi, luovat yhdessä jotain sellaista, jota he eivät pysty uskottavasti yksin toteuttamaan. Co-marketing on ennen kaikkea yhdessä tekemistä. Tätä edistetään luomalla suhteita, kumppanuuksia, verkostoja ja uusia mahdollisuuksia. Lopputuloksen potentiaali on aina paljon suurempi, kuin osiensa summa, kunhan vaan kumppanuustyötä tehdään strategisesti ja pitkäjänteisesti.

Sponsorointi, kumppanuusmarkkinointi, arvoliittolaisuus, vaikuttajamarkkinointi, jne. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, ja kaikki kuvaavat samaa elefanttia eri suunnasta. Meille nämä kaikki ovat co-marketingia eri muodoissa ja menevät saman sateenvarjon alle. Keskiössä on se, että co-marketing on aidosti vastavuoroista. Parhaimmat tulokset saavutetaan vain siten, että jokainen osapuoli on sitoutunut antamaan oman panoksensa ja tuomaan osaamisensa yhteiseen kokonaisuuteen saavuttaakseen yhdessä sovitut tavoitteet ja tuloksen. Joillekin se voi tuntua vaativalta, mutta lopulta siinä voittavat kaikki. Co-marketing on joukkueurheilua, isolla J:llä.

Markkinoijat etsivät jatkuvasti keinoja saada aikaiseksi suurempi impakti aiempaa tehokkaammin. Juuri tähän co-marketingin on loistava työkalu. Kun osaavasti hyödynnetään kaikkien osapuolten vahvuuksia, saadaan aikaan myös huipputuloksia. Yhteistyöllä saavutetaan tuoreita ideoita, uskottavuutta, uusia kohderyhmiä ja muita täysin uusia mahdollisuuksia. Kumppanin valinta ei kuitenkaan ole mitään Tinder-peliä, vaan kumppanin valinnassa täytyy osata tehdä muutakin, kuin pyyhkäistä oikealle. Oli kyse sitten kulttuuriin, urheiluun, hyväntekeväisyyteen, liiketoimintaan tai vastaavan liittyvistä kumppanuuksista, tulee tekemisen olla strategista ja suunnitelmallista.

Mitä hyötyjä co-marketingista voisi olla sinulle?

  • Creating Brand Value – CoMarketing mahdollistaa brändi-imagon parantamisen ja kehittämisen yhdistämällä kaksi tai useampia samat arvot jakavia tahoja keskenään. Brändien yhdistäminen lisää vaikuttavuutta, sillä erilaiset tahot tuovat peliin omat parhaat puolensa vahvistaen näin viestiä ja nostaen brändin arvoa
  • Extended Reach – Kun kaksi tai useampi taho saatetaan yhteen kumppanit saavat kaikkien automaattisesti osapuolten näkyvyyden ja voivat näin päästä markkinoille, jotka aiemmin olivat mahdottomia. CoMarketing lisääkin brändin tunnettavuutta yhdistämällä osapuolten ”seuraajat” ja luomalla tällöin täysin uusia leadeja. Kumppanin avulla viestin pystyy myös kohdistamaan juuri halutulle kohdeyleisölle, joka yksin toimiessa on mahdotonta.
  • Building Customer Relationships and Creating Trust – Yhdistämällä brändisi kampanjassa toiseen brändiin, brändien imagot kuluttajien mielissä yhdistyvät.
  • Employer image and Employment Attraction – Kuten yllä on kuvattu, markkinointi vaikuttaa kuluttajien kuvaan yrityksestä. Vähemmälle huomiolle on monesti jäänyt markkinoinnin vaikutus työntekijöihin. Etenkin urheilumarkkinoinnin tuoma image transfer vaikuttaa myös omiin työntekijöihin lisäten työpaikan me-henkeä. Samalla voidaan tehostaa myös työpaikan houkuttavuutta uusille työntekijöille.
  • Double the Marketing Muscles– CoMarketingin etuna on, että kampanjoilla on useamman toimijan resurssit, useamman toimijan seuraajat ja asiakaskunta, jaetut kulut sekä useampi pää tuottamassa ideoita. Tottakai, mitä useampi kokki niin sitä siistimpi soppa, vai miten se nyt menikään. Mutta tärkeää on muistaa projektin hallittu johtaminen, jotta kumppanuuksista syntynyt uusi tiimi ja uudet resurssit puhaltavat tehokkaasti yhdessä ennalta sovittujen tavoitteiden suuntaan.

Jos sinäkin innostuit co-marketingista läheskään yhtä paljon kuin me, niin ota yhteyttä ja katsotaan voisiko meistä tulla kumppaneita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Blogin etusivulle

Tutustu the CoMarketing Agencyyn

comaagency.fi